Molen Fortuna Noordhorn
Welkom > Voor donateurs/ANBI

Voor donateurs/ANBI

Belastingvoordeel bij donatie aan Culturele ANBI

In oktober 2016 heeft de Stichting Koren- en Pelmolen Fortuna de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Hiermee zijn al uw giften gedaan aan de Stichting Koren- en Pelmolen Fortuna met ingang van 1 januari 2016 aftrekbaar bij uw belastingaangifte 2016 en latere jaren en mag u van de Belastingdienst het aan ons geschonken bedrag verhogen met 25%.

Dit betekent dat u, indien u bijvoorbeeld 20 euro aan ons schenkt, u bij uw aangifte 25 euro zou mogen aftrekken. Uiteraard mits u voldoet aan de algemene voorwaarden voor belastingaftrek voor giften. En ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van hun gift aan een culturele ANBI aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting, dus bijvoorbeeld 30 euro aftrek bij een gift van 20 euro.

Periodieke schenking: geen drempel voor belastingaftrek

Normaliter geldt bij de Belastingdienst dat u uw giften pas mag aftrekken als deze boven de voor u geldende drempel uitkomen. Als u echter met de betreffende stichting een overeenkomst gesloten heeft waarin u verklaart deze gift gedurende minimaal 5 achtereenvolgende jaren te zullen gaan betalen (de zogenaamde periodieke schenking) vervalt de drempel voor die gift en is dat hele bedrag aftrekbaar.

Om het voor u gemakkelijk te maken hebben wij hiervoor een conceptovereenkomst opgesteld, die wij u op uw verzoek kunnen toesturen. Als u hiervan gebruik wilt maken verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester van de Stichting Koren- en Pelmolen Fortuna, de heer M. de Haas, telefoon 0594 506304 of email chhaas@xs4all.nl.

Informatie Stichting Koren en pelmolen Fortuna.

De stichting staat geregistreerd onder de naam: Stichting Koren- en pelmolen Fortuna te Noordhorn en het KvK-nr. is  02101070

Het RSIN-nummer van de stichting is: 818590208 
Het post- en bezoekadres van de stichting is: Schippersstraat 2 A, 9804 PN   Noordhorn 
De doelstelling van de stichting is: Het in stand houden en het onderhouden van de molen Fortuna te Noordhorn 
Het bestuur bestaat uit 3 leden, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze leden hebben uitsluitend gezamenlijk beslissingsbevoegdheid. 
De voorzitter is de heer Klaas Hekker, de secretaris is de heer Drewe Schouten en de penningmeester is de heer Chiel de Haas. 
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
De stichting heeft geen directie of personeel in dienst.

Beleidsplan stichting Fortuna 2017 

Jaarverslag activiteiten

jaarverslag 2018
jaarverslag 2017  Financieel verslag 2017
jaarverslag 2016 
jaarverslag 2015