Molen Fortuna Noordhorn
Welkom > Tentoonstelling

Tentoonstelling

Wie het evenement "Slag bij Noordhorn" gemist heeft kan in de Fortuna terecht voor de permanente tentoonstelling over deze veldslag. Deze toont op een aantal panelen de historische achtergronden en gebeurtenissen van de Schansenkrijg in het Westerkwartier. Verder is er een vitrine met bodemvondsten uit de 16e eeuw en een LEGO-commando-tafel. Ook komt de geschiedenis van de molen Fortuna en haar molenaars aan bod. 

Film-verslag Slag  Noordhorn in 2015

Verder zijn een leerzame film over de Slag in 1581 en de documentaire over de Slag in 2015 er op een TV-scherm te zien. 

Submenu