Molen Fortuna Noordhorn
Welkom > Noordhorn Nu > Noordhorn Nu 2010-nr.8

Noordhorn Nu 2010-nr.8

Nieuws van de Koren-en Pelmolen Fortuna

Op Woensdag 13 januari 2010 waren de molenmakers voor ’t laatst op de Fortuna. Helaas betekent dat niet dat wij molenaars dan weer kunnen gaan draaien, daarvoor is de officiële overdracht nodig, anders zijn wij niet verzekerd in het geval van calamiteiten. Wel zijn alle draaiende delen getest en in orde bevonden. Op woensdag 21 april vond de officiële oplevering plaats en dat houdt in dat wij als molenaars weer onder eigen verantwoordelijkheid kunnen en mogen draaien! Uiteraard werd dit gevierd met een leuk etentje in Birdaard, waar de molenmakers vandaan komen.

Traditiegetrouw organiseerde de molencommissie dit jaar de culturele avond in de Dörpsstee. Hiervoor was de bevlogen molenaar Bob Poppens van de molen De Liefde uit Uithuizen uitgenodigd om over de belasting op het gemaal te komen praten. Op deze belasting hielden vroeger overheidsdienaren, gehuisvest in een naast de molen gelegen Sarrieshut nauwlettend toezicht. Geen prettige situatie voor de onafhankelijke molenaar. Helaas werd deze avond maar zeer matig bezocht, waardoor de vraag rijst of we hiermee door moeten gaan. ’t Kost nogal wat voorbereiding en als er dan zo’n 15 mensen komen is de vraag of dit onze inspanning rechtvaardigt.

Goed nieuws is dat ondergetekende op 3 april 2010 zijn getuigschrift Korenmolenaar in ontvangst mocht nemen. Hiermee is Noordhorn een korenmolenaar rijker. Gelukkig is er in het dorp ook een boer (Nico Vermue) die ons tarwe ter beschikking stelt, die we in kleine hoeveelheden elke zaterdag tot pannenkoekenmeel malen.

Over bezoek op de molen mogen we ook niet klagen. Op de molen-en gemalendag waren het er zo’n 50 ouderen en jongeren die voor de Fortuna belangstelling hadden. Helaas hebben we nog geen molengids die ons het werk van de rondleidingen uit handen kan nemen, dus doen we dat zelf.

Een volgend heugelijk feit is dat de Fortuna door de Gemeente Zuidhorn officiëel als trouwlokatie is aangewezen. Het heeft de molenaars nogal wat moeite gekost om het zover te krijgen, maar het is gelukt. ’t Betekende wel een enorme interne verhuizing om de begane grond hiervoor geschikt te maken. Ook een verkleedruimte voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand is ingericht. Nieuw meubilair aangeschaft dankzij de sponsors van de molen! Tijdens de huwelijksplechtigheid hebben we molen in de vreugd gezet, versierd met vlaggen op de roeden. Ook de pers was aanwezig, kortom een vreugdevolle dag.

Met dank aan Ginie Bakker heeft de molen weer een eigen website: molenfortuna.nl. Ook hierop kunt u amusante details over het molenaarsleven en avonturen op de molen Fortuna nalezen, veel leesplezier.

 

Noordhorn Nu 2011

Nieuws van de Molen Fortuna

Het was de afgelopen maanden zéér druk op de molen. Niet alleen als stempelplaats voor de wielerronde, maar ook de abseilende  leerlingen van de basisschool trokken veel belangstelling.
Maar door aan de oprit de onderstaande foto met de tekst “De Molen is OPEN” te plaatsen, nam het aantal bezoekers nog meer toe. Nu ziet iedereen dat de molen is geopend voor publiek en vooral als de molenwieken in het rond gaan, maakt dat de bezoeker enthousiast.

Dit heeft geresulteerd in het aantal bezoekers, in januari 11, februari ook, maart 20 en 40 kinderen. Maar vanaf het plaatsen van dit bord met foto kwamen er in juni, juli en augustus elke maand zo’n  30 bezoekers. Uiteraard zijn wij molenaars ervoor om de molen draaiend te houden, maar dat er zoveel bezoekers komen is voor ons de kroon op het werk!  Ook op de Nationale Monumentendag (gesponsored door de Rabo-bank) wisten vele bezoekers de Fortuna te vinden. We laten zoveel mogelijk iedere bezoeker ons ‘Gastenboek’ tekenen en zodoende weten we dat er op die dag zo’n kleine 40 bezoekers (ouderen en kinderen) op de Fortuna zijn geweest. Ook zijn we soms ontroerd door de loftuitingen die de bezoekers er als commentaar bijschrijven.

Wat ons ook heugelijk verbaast is dat er zo’n belangstelling uit het buitenland is. Zo kwamen er dit jaar 2 bezoekers uit Zuid-Afrika, 2 uit Noorwegen, 3 uit Canada, 1 uit Portugal, Zweden boekte er ook 2, Thailand 2, Mexico 1, Rusland 4 (!), Frankrijk 2, Curacao 2, Engeland 2, Roemenie een groep van 25, Italië een groep van 20, Dubai 2, Zwitserland ook 2. Het moge duidelijk zijn dat dit ook een groot beroep op de talenkennis van de molenaars doet. En niet alleen de kennis van de vreemde taal, maar ook hoe alle onderdelen van de molen in die taal heten.

Ook op de Open Monumentendag was het druk op de molen: we mochten zo’n 40 bezoekers verwelkomen. Gelukkig kwamen deze verspreid over de hele dag, zodat elke bezoeker ruim aandacht kreeg voor alle vragen die werden gesteld. Hiermee houdt de (vrijwillig) molenaar ook de kennis en functie van alle onderdelen paraat.

De  meest spannende en indrukwekkende ruimte van de molen voor de bezoekers is de kapzolder, waar de grote draaiende wielen zich bevinden. Uiteraard is deze ruimte als de molen draait niet toegankelijk, is veel te gevaarlijk. Als experiment hebben we nu in die kap een webcam geplaatst, zodat de draaiende wielen op een op de eerste zolder opgestelde laptop zijn te zien.

Helaas moeten nog enkele reparaties aan de Fortuna worden verricht, maar we hopen dat die in de herfst/winter van dit jaar afgerond kunnen worden.  

Drewe Schouten, molenaar