Molen Fortuna Noordhorn
Welkom > Noordhorn Nu > Noordhorn Nu 2008-nr.5

Noordhorn Nu 2008-nr.5

 

Nieuws van de molen in Noordhorn.

 

Sinds ons vorig verslag in NoordhornNu hebben de molenaars op de Fortuna niet stilgezeten. Met de gemeente Zuidhorn is vaak en langdurig overleg gevoerd over de komende reparatie aan  de roeden. Het wachten is nu op de toekenning van de subsidie door Monumentenzorg. Alle bescheiden die Monumentenzorg nodig heeft zijn verstuurd en alle commissies in de gemeente hebben over de restauratie mogen meepraten. Helaas zal het nog wel even duren voordat er twee  nieuwe roeden zijn gemaakt en in de bovenas gestoken kunnen worden.

 

Inmiddels hebben we de Stichting Koren- en pelmolen Fortuna opgericht en zijn al veel bedrijven en particulieren in Noordhorn er donateur van geworden.

Onze vlag is tijdens de storm op 31 januari aan flarden gescheurd  en modeatelier  Jikky  heeft deze (gratis) gerepareerd.

Nu de molen toch stil staat hebben de molenaars van de gelegenheid gebruik gemaakt om de maalstenen uit elkaar te halen, een hels zware klus. Zo’n steen weegt  ruim 1500 kilo en moet in een beperkte ruimte worden opgetild, omgedraaid en op een stevige plaats worden neergelegd. Daarna werden de bilhamers gepakt en zijn de stenen weer gescherpt. Hiermee gingen 2 dagen heen. Vervolgens zijn de stenen weer op hun plaats gelegd. Herman  Kalf heeft een prachtige zinken afdichtring voor de ligger van het koppel maalstenen gemaakt.

Tijdens deze bezigheden werd geconstateerd dat de zoldervloer  er niet al te best meer uitzag. Sommige planken waren al zo verrot dat je er bijna doorzakte. Deze klus, het vernieuwen van een zolder  wordt de komende maand aangepakt en Fokko Veenstra heeft hiervoor diep in de buidel getast en het benodigde hout hiervoor ter beschikking gesteld! Ook hiervoor onze hartelijke dank en zijn we heel blij dat velen de molen in Noordhorn in warm hart toedragen!

Met onze sponsor actie willen we doorgaan. Donateurs kunnen op zaterdagmiddag als de blauwe vlag uitgestoken is, een zakje eigen gemalen meel komen ophalen.  Ook nieuwe donateurs die zich dan komen melden krijgen zoŽn zakje met opdruk van onze molen.

Op de tweede zolder staat de diorama/tentoonstelling van oud_hollandse gebeurtenissen. Voor enkele daarvan heeft het Gemeentemuseum Coevorden belangstelling en afgesproken is dat 2 dioramaŽs, voorstellende het beleg van het Kasteel van Coevorden, tijdelijk in hun museum te zien zullen zijn.