Molen Fortuna Noordhorn
Welkom > Noordhorn Nu > Noordhorn Nu 2007

Noordhorn Nu 2007

 

De Fortuin in de problemen.

 

Eerst wat goede berichten. Over de 24-uurs actie op 1 en 2 juni j.l. zijn wij als molenaars zeer tevreden. We kregen ondersteuning bij het laten draaien van de molen van een viertal vrijwillig molenaars uit Grijpskerk, Warffum en Middelstum. Daarnaast ook vele bezoekers waardoor de tijd veel sneller leek te gaan. Ook melden zich  een aantal nieuwe  sponsors en heeft deze actie ook aardig wat publiciteit in de kranten gekregen. Al met al toch een mooie dag geweest en is iets dergelijks voor herhaling vatbaar.

 

Echter er deed zich die dag ook een probleem met de vang (= de rem) voor. De vang van De Fortuin werkt normaal gesproken al wat stoterig (het is een stalen bandvang, die bijna om het hele bovenwiel grijpt), maar nu begon ook het hele molenhuis begon te schudden. Reden genoeg om de molenbouwer uit Birdaard erbij te halen. Na een grondige inspectie bleek dat de spijkertjes, waarmee slijtstukken op het bovenwiel zijn vastgetimmerd, eruit waren gekomen. Hierdoor kwam de bandvang dus niet tegen de slijtstukken, maar tegen spijkerkopjes en dat remt uiteraard slecht. Dus moesten de molenmakers  in het vrije stukje van de bandvang de spijkers weer goed vastzetten, daarna het wiekenkruis een meter verder duwen en weer gaan timmeren. Er is namelijk maar een vrij kleine opening om deze werkzaamheden te doen en hebben zodoende twee dagen in beslag genomen, te weten vrijdag 1 en maandag 4 juni. Op de vrijdag werd de eerste helft uitgevoerd. Daarna hebben de molenaars hun 24-uurs actie gehouden en moesten daarna wennen aan de verbetering van de vang. Mede hierdoor is het wiekenkruis gaan schudden en is één wiek wat gezakt. Maandag kwamen de molenmakers terug en deden de luiken weer open. Toen zagen zij tot hun grote schrik  dat één van de vier zijden van een roe was doorgeroest en een andere kant scheurtjes begon te vertonen. Devies: niet meer draaien, want stel je voor dat al draaiend die wiek eraf vliegt !!

 

De gemeente Zuidhorn (eigenaar van de Fortuin) haalde er een deskundige van Monumenten­zorg bij en zijn conclusie was: hele gevlucht (= alle 4 wieken, molenaars spreken over 2 roeden) moet vervangen worden. Er wordt nu eerst een bestek opgemaakt, daarmee gaat de gemeente naar de molenbouwer om een offerte aan te vragen . Daarna moet de gemeente vóór 1 december een subsidie aanvraag indienen bij de Monumentenzorg.  In het kader “Jaar van de molen 2007” heeft het Rijk  € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor molenrestauraties en daar kan de gemeente van profiteren.

Al met al zal het zeker tot volgend voorjaar duren voor de molenbouwer aan de klus kan beginnen.

Voor alle zekerheid hebben we (de molenaars) het wiekenkruis boven een lege tuin gezet en staat de gescheurde roe naar beneden.

Overigens blijven de molenaars zaterdagmiddag op de molen komen, dus bezoek is nog steeds welkom. Als de molenaars er zijn wappert de blauwe vlag of (dit jaar) de Jaar-van-de-Molen vlag.

Velen zullen gezien hebben dat we de molen van 16 t/m 21 juni wegens het overlijden van een plaatsgenoot in de rouwstand hebben gezet. We zijn ook graag bereid om in gevallen waar iets te vieren valt, op verzoek de molen gedurende een aantal dagen in-de-vreugd te zetten, al dan niet gepavoiseerd met mooimakersgoed.