Molen Fortuna Noordhorn
Welkom > Noordhorn Nu > Noordhorn Nu2009

Noordhorn Nu2009

Nieuws van de Koren-en Pelmolen Fortuna.

Het zal weinigen in Noordhorn en waarschijnlijk ook Zuidhorn ontgaan zijn dat de molen in Noordhorn weer trots is uitgerust met 4 prachtige wieken. Voor ons als vrijwillig molenaars is het nu weer een genot om in ieder geval zo veel mogelijk op zaterdagmiddag maar als het even kan ook op andere dagen de molen te laten draaien.

De in mei gestoken roeden zijn in ons land redelijk uniek. Ze zijn namelijk in twee delen gemaakt, daarna in een zinkbad gelegd en vervolgens aan elkaar geschroefd. Deze las is gelukkig niet te zien, zit namelijk in de askop. Wel is de keuze van de roeden bij de restauratie bewust hetzelfde gebleven, namelijk op n roede de witte fokwieken en op de andere de grijze aluminium van Busselneuzen. Deze combinatie komt in Groningen (en waarschijnlijk daarbuiten) niet veel voor. Om de molen weer pelvaardig te maken is het hekwerk op de roeden ook verbreed.

In augustus en september heeft iedereen de hoogwerkers bij de molen kunnen zien staan (en horen?) De molenmaker uit Burdaard heeft de molen van top tot teen geschilderd. Hierbij zijn de kleuren zwart voor de romp gebruikt, wit voor de schoren, spruiten en het hekwerk, rood voor de zichtbare kopjes en oortjes, blauw voor de vloer van de kap en klampen, groen voor de kuip en het ondereind van de staart, rood-witte zandlopers op luiken en deuren, de naamletters geel. De rand onder de kap is rood-wit-blauw, de kleuren van de vlag. Deze kleurencombinatie is typisch voor de provincie Groningen, streekgebonden dus. Andere provincies hanteren van oudsher andere combinaties. Zo hoort in onze provincie de vangstok eigenlijk rood-wit-blauw geslingerd te zijn, maar dat is helaas niet uitgevoerd. In het boek over Groninger Molens is het hele kleurenpalet overigens uitgebreid beschreven.

Uiteraard wordt bij een restauratie altijd iets gevonden wat verrot is. Zo moest de achterkant van de kap helemaal worden vervangen. Hierdoor kon de vangbalk weer stevig vastgemaakt worden en is de kap weer waterdicht. Daarnaast bleek de vang erge kuren te hebben, wat gelukkig ook weer is opgelost. Een molen is een individu, heeft een ziel, als je er mee wilt werken moet je hem kennen, aanvoelen en vertroetelen, anders gaat hij brommen, uit zijn onvrede met de molenaar, is bokkig en gemeen.

Waar wij als molenaars ontzettend blij mee zijn is de zr positieve samenwerking met de gemeente Zuidhorn en vele leden van de handelsvereniging Fortuna. Hulde! Ook uit reacties van het publiek in Noordhorn krijgen we zeer veel positieve reacties, waar we ook zeer blij mee zijn.

Tijdens de restauratie kregen we het verzoek van de Vereniging De Hollandsche Molen of de Fortuna als examenmolen gebruikt kon worden. Dat betekent dat er een aantal leerling-molenaars op onze molen het landelijk examen konden doen. Uiteraard hebben we hier meteen mee ingestemd en op 7 september deden drie aspirant-molenaars hun best om het fel begeerde getuigschrift te halen onder het toeziend oog van een 4-tal landelijke examinatoren. Ook Radio Noord was de hele morgen aanwezig om hiervan verslag te doen, we hebben ervan genoten! Van de drie aspiranten wisten twee er door te komen, een hele prestatie, waarvoor zij zeker twee jaar mee bezig zijn geweest.

De molenmakers zijn nu buitenom klaar, in de winterperiode gaan ze verder met het opbouwen van een nieuw maalkoppel en de pelstenen. Dit lijkt minder spectaculair, maar het omhoog takelen van de stenen van zon tweeduizend kilo is niet niks. Hoe ze dat vroeger deden, verdient zeker onze bewondering. In een volgende aflevering houden we u op de hoogte. En nogmaals, op zaterdagmiddag als de blauwe vlag in top wappert, is iedereen van harte welkom!