Molen Fortuna Noordhorn
Welkom > Geschiedenis allerlei > Wikipedia

Wikipedia

De Fortuin is een koren- en pelmolen in Noordhorn in de provincie Groningen.

De oorspronkelijke molen op de huidige plek werd omstreeks 1800 gebouwd. Nadat deze molen was afgebrand in 1890 werd de huidige molen opgebouwd met gebruikmaking van onderdelen van een afgebroken molen uit Grijpskerk ('de vrouwe Ida'; gebouwd in 1856, opgekocht door de beide andere molenaars van Grijpskerk in 1890). De molen onderging in 1983 een ingrijpende restauratie.

De molen droeg eertijds de naam 'De Specht', maar eigenaar Bakker wilde de molen na een restauratie 'De Fortuin' noemen. De schilder echter vergiste zich bij het schilderen van de naam op de zogenaamde baard van de molen en maakte er 'Fortuna' van. Na een restauratie tien jaar geleden werd ter ere van de toen hoogbejaarde molenaar Bakker de historische fout hersteld en kreeg de molen alsnog de naam De Fortuin. De molen draait regelmatig dankzij vrijwilige molenaars.

In juni 2008 stelde de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 127.595 euro beschikbaar voor een restauratie van De Fortuin. Bij deze restauratie werd onder andere een compleet nieuw wiekenkruis aangebracht. In mei 2009 is de molen opgeleverd.