Molen Fortuna Noordhorn
Welkom > Agenda > Agenda Fortuna 2017

Agenda Fortuna 2017

December 2017 Overal in Nederland staan de molens in de vreugd!!!

Het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO.

Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders is het gelukt om het molenaarschap op te nemen op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO". Dit is een belangrijke internationale erkenning van de maatschappelijke, culturele en economische waarde van het molenaarschap. Immaterieel erfgoed wordt gedragen door mensen en gaat mee met zijn tijd. Beschermen betekent ook levend houden en kennis en vaardigheden doorgeven.

Behoud voor de toekomst

Sinds de negentiende eeuw zijn veel molens tot stilstand gekomen. Met het stilzetten van de molens ging ook de kennis van het werken met molens verloren. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven. Tegenwoordig laten vijftig beroepsmolenaars en honderden vrijwillige molenaars de wind- en watermolens in Nederland weer draaien. Er is een opleiding voor vrijwillig molenaar opgezet. Ook zetten de vrijwilligers zich in om kennis over het ambacht van molenaar te delen met het grote publiek, zoals door de organisatie van de Nationale Molendag.

Bekijk de film waarmee de aanvraag bij de UNESCO werd ingediend https://www.youtube.com/watch?v=WXv5hby9GuM&feature=youtu.be 

De Fortuna is open

Na problemen met nieuwe roeden van een paar molens in Zuid Holland heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 43 molens in Nederland vriendelijk geboden om niet te gaan draaien. Molen “de Fortuna” heeft eenzelfde constructie, daardoor staat de molen al een tijd stil. De TU-Delft heeft opdracht gekregen om een onderzoek te doen naar deze wieksystemen. Dit onderzoek vraagt meer tijd en men hoopt voor het Nederlands Molenweekend met een oplossing te komen, tot zolang zal de molen uit voorzorg stil blijven staan. Dit is een beslissing die aan de gemeente als eigenaar van de molen is gemeld.

Voor meer informatie zie: https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/herstel-van-de-molens-die-nu-stil-staan