2014


11 november 2014

De lampionnenkeuring was zoals altijd 
weer in Molen Fortuna. 
154 kinderen kwamen in de molen om hun lampion te laten keuren en hun liedje te zingen. En natuurlijk mocht er weer een cadeautje worden uitgezocht.

De prijswinnaars zijn:

Marion Heeringa 11 jaar, zij had een mooi paard lampion
Wesley Veldman 12 jaar, hij had het boek Dolfje Weerwolfje als lampion 
Eline Trof 10 jaar, zij had een mooie boerderij doos als lampion 
Naomi Markwatt 10 jaar en Lisa Martine 10 jaar, deze dames hadden een prachtig zelf geschreven lied. 
Fedran Visser 3 jaar, had een mooie pauw lampion
Guus de Haan 4 jaar, heeft prachtig gezongen. 
Ellie Tolsma 8 jaar, had een blik met prachtig kralenhengsel als lampion 
Thom Rozema 7 jaar, met een piratenpoes lampion 
Remco Rozema 9 jaar, met een vrachtwagen lampion.

8 en 10 oktober 2014: bezoek kinderen uit Tsjernobyl.

Ook dit jaar kregen de kinderen een uitgebreide demonstratie van het werken op een echte Groningse korenmolen. De eerste dag luisterde Burgemeester van de gemeente Zuidhorn aandachtig mee naar de toelichting van vrijwillig molenaar Drewe Schouten, voor de kinderen uiteraard door een tolk vertaald. Ook fotograaf Kees Beeftink sprak af en toe een woordje in het Russich mee. Terwijl deze kinderen de molen bezochten waren hun klasgenoten bij een bakker op bezoek; die komen vrijdag naar de molen en omgekeerd. De kinderen vonden het prachtig en bekeken op weg naar beneden ook nog de historische  diorama's.

Foto's in de fotomap 2014


28 september
Tocht om de Noord in Noordhorn.

Op 28 september was Noordhorn het laatste dorp op de route van het wandelevenement Tocht om de Noord. Het thema was dit jaar 'De ziel van de Groninger molen' en het zintuig 'ruiken'. Er moest dus in elk geval iets te ruiken zijn: vers gemalen meel en poffertjes bakken. dat is simpel te regelen. Maar Noordhorn werd ook gevraagd als theaterdorp deze wandeldag af te sluiten. Daarvoor viel heel wat meer te organiseren! Met behulp van een regisseur, twee acteurs, onze contacten in het netwerk van de 'levende geschiedenis' en een aantal vrijwilligers uit Noordhorn is er een prachtige vertoning ten tonele gebracht. 

Nadat de wandelaars door het dorpshuis waren gelopen en het Koor Noordhorn beluisterd, werden ze in de Langestraat door een dorpsomroeper op de hoogte gebracht van de penibele situatie waarin Noordhorn in 1581 verkeerde: bezet door de Spanjaarden en onder beleg van de Staatse troepen onder leiding van Graaf Willem Lodewijk en sir John Norrits, een Schotse edelman. Als grote verrassing waren er behalve op een houtvuur gebakken pannenkoeken ook flinke knallen te horen en kruitdampen te ruiken. Geheel in stijl deelden enkele in historische kledij gehulde personen de flyer over de  volgden jaar augustus na te spelen Slag bij Noordhorn uit aan de wandelaars, die het optreden van de acteurs ook zichtbaar konden waarderen. Vanaf de stelling van koren-en pelmolen De Fortuna zorgden enkele leden van de muziekvereniging Excelsior uit Grijpskerk voor de muzikale begeleiding van het spektakel. 

Fotolink bij Foto's 2014

Maandag 22 september 

hield Harma Boer, weervrouw van RTV_Noord, het weerpraatje onder aan de molen Fortuna in Noordhorn. De kinderen van de SWSchool waren aanwezig als figuranten en leerden meteen hoe zo'n TV-opname gebeurt. Harma meldde nog even dat de wandel 2-daagse Tocht om de Noord op zondag 28 september door Noordhorn komt. Dan is er natuurlijk ook van alles te beleven in het dorp.

 
Nog een paar foto's bij Foto's 2014

13 september Open Monumentendag

File op de ladders van Koren- en Pelmolen Fortuna te Noordhorn

Zaterdag 13 september j.l. beloofde een prachtige dag te worden en dat was te merken aan het aantal bezoekers op deze eerste dag van het Open Monumentenweekend. Dit jaar was het thema hiervan ‘Op reis’, waren er in de omgeving ook heel wat activiteiten georganiseerd en fietsten of reden de groepjes van het ene dorp naar het andere. Zoals meestal waren er veel (groot-)ouders met soms heel jonge kinderen uit de directe omgeving, die toch nog nooit in een molen waren geweest. Hiervoor lieten de vrijwillig molenaars de molen draaien om het raderwerk in beweging te zien, dan weer zetten ze vanaf de stelling de wieken stil om te kunnen laten zien en voelen hoe zwaar het kruien – de kap draaien om de wieken in de wind te zetten - is.

Na de middag was het zelfs zo druk dat het ene groepje bezoekers dat de ladders beklom soms halverwege de zolders moest wachten op afdalende ‘tegenliggers’. Wat betreft de wind zat het wel goed: geregeld werd het maalkoppel aan het werk gezet en kon op de meelzolder het resultaat bewonderd worden: prachtig volkoren meel van de tarwe van de Noordhornse boer en sponsor Nico Vermue! Ook was het ophijsen van de zakken (luien) te zien, konden door de plastic luikjes de draaiende maalstenen worden bekeken en de werking van de pelstenen (om bijv. gort te maken van gerst) werd uit de doeken gedaan. Een van de molenaars is ook nog de wieken in geklommen toen er wat weinig wind was en heeft er de zeilen voorgelegd. Zo is dus al het meest voorkomende molenwerk gedemonstreerd.

Het team van molenaars en molengids had een drukke dag, maar was erg blij met de gemiddeld zeer geïnteresseerde bezoekers.

Voor wie j.l. zaterdag niet in de gelegenheid was naar Noordhorn te komen: de molen is meestal open op zaterdag vanaf 10 uur. Bellen met de molenaar voor een bezoek op afspraak is ook mogelijk. In Molen Fortuna is bovendien een permanente tentoonstelling te zien is van diorama’s met tinnenfiguren uit de geschiedenis; leuk voor groot en klein. 

Meer foto's te vinden bij Foto's 2014

14 juni 
Op 14 juni heeft Fred Stol, de nieuwe molenwethouder van gemeente Zuidhorn, een fraai schilderij van Frans Hage in Koren- en pelmolen De Fortuna te Noordhorn onthuld. Frans Hage is een in Zuidhorn wonende kunstschilder, die dit werk enige tijd aan de molen uitleent ter expositie. Molenaar Klaas Hekker vertelde hoe een reproductie van een pentekening van De Fortuna via de vorige eigenaar Hr. Pijpker te Noordhorn al vele jaren geleden op de molen terecht gekomen was.  Uiteraard was het molenteam nu ook erg blij met het aanbod het schilderij, waarop de molen en de beide buur-huizen in winterse sfeer staan afgebeeld, te mogen tentoonstellen.  
Wethouder Stol, die deze week al even eerder de molen had bezocht, prees het initiatief van dhr. Hage en verrichtte met genoegen de onthulling, met assistentie van een dochter en haar vriendinnetje. Daarna bood de dhr. Hage Fred Stol als dank een reproductie aan van het bewuste schilderij.  Overigens zijn deze reproducties -in verschillende maten- en als dubbele kaart met enveloppe nu ook te koop in de molen. Een deel van de opbrengst hiervan ontvangt De Fortuna als een gift voorde festiviteiten van het volgend jaar te vieren 125-jarig jubileum. 
Foto van de website www.franshage.nl 

 

Op deze eerste dag van het Groninger Molenweekend is ook weer een molenaar uit Friesland en een aantal molenliefhebbers uit het westen van het land op bezoek geweest. Verder waren er vooral opa's en/of oma's met een of meer kleinkinderen, die wel even een kijkje in de molen wilden nemen. De bezoekers kregen toelichting op het werk van de molenaars, konden toekijken bij het kruien - het in de wind zetten van de wieken, het luien - meelzakken omhooghijsen - en het vangen of stilzetten van de molen. Of een kijkje nemen op Noordhorn vanaf de stelling.  
Foto's op foto's 2014

Ons toegezonden door Jacob Bijlstra
https://www.youtube.com/watch?v=_g3Gc3MJGmA 
 
10 mei: Nationale molen- en gemalendag.
bezoekers van de Fortuna verrast door de uitgebreide rondleiding.

Ondanks het regenachtige weer had het molenteam van koren- en pelmolen de Fortuna in Noordhorn doorlopend één of meer groepjes bezoekers, die verdeeld over de ‘zolders’ uitleg kregen over het molenbedrijf. Buiten op de stelling kon niet alleen over het dorp uitgekeken worden, maar zoefden de wieken langs  en voelde je goed waar de wind vandaan kwam. En als die van richting veranderde zetten de molenaars de wieken eerst stil om vervolgens de hele kap -met wieken en al 15.000 kilo wegend- een stuk te draaien. Dit kruien gebeurt door aan de lier te draaien. Binnen op de steenzolder mochten zelfs de kleine kinderen helpen om een zak meel op te hijsen via de door de wind aangedreven katrol: het luiwerk. Daar zagen ze door een ruitje in de bekisting ook de maalsteen draaien en een zolder lager het gemalen meel in de zak vallen. Verder hoorden de bezoekers over het pellen van gerst of rijst; de vroegere belasting op het malen van tarwe en de belastingopzichter (de sarries), de geschiedenis van deze molen en nog veel meer.

Wat reacties van bezoekers: “We hadden wel gelezen dat de molen open was, maar zo’n uitgebreide uitleg hadden we niet verwacht.” en “Is het toch nog een leuke middag geworden”, zei een jochie van zo’n jaar of 7!

Wilt u ook een rondleiding: in de regel is de Fortuna daarvoor iedere zaterdag van april t/m oktober geopend en zeker weer op Groninger molenweekend 14 juni a.s.

Foto's op de Foto pagina 2014 en te vragen via het mailformulier.

23 april
Culturele avond in de Dörpsstee

Voor en na de Slag bij Noordhorn en Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis

De door Dorpsbelangen Noordhorn en Niezijl alsmede de Molencommissie van molen de Fortuna georganiseerde culturele avond in de Dörpsstee ging dit keer om aanloop tot en gevolgen van de in 1581 geleverde veldslag van Noordhorn. Dhr. J. van den Broek, voormalig stadsarchivaris van Groningen kreeg als eerste het woord. Hij belichtte een groot aantal aspecten van de 80-jarige oorlog van de huidige ‘Nederlanden’ met de Habsburgse vorst Philips II.  Die periode in de geschiedenis wordt nu ook wel “de opstand” genoemd. De heer Van den Broek maakte de vergelijking met tegenwoordige bevrijdingsoorlogen, maar ook met de strijd tussen David en Goliath en die van de Galliërs (Asterix en Obelix) tegen de Romeinen. Deze strijd ging deels om de macht en de economische en handelsbelangen van de Vorst, de adel en de Bisdommen, maar in onze omgeving ook om die van de Ommelanden tegen de Stad Groningen. Wat betreft de plek van de slag legde hij uit dat de ligging van Noordhorn op een door de ijstijden gevormde zandrug voor de gevechtstroepen een goede ondergrond betekenden. De ruiters en kanonnen konden hierdoor zonder in het veen te zakken worden verplaatst. De Spaanse veldheer Verdugo verdedigde hier de toegang tot de stad Groningen vanuit Friesland, dat in handen was van de staatse troepen onder leiding van onder andere de Schotse krijgsheer Norrits. Daarna werd aandacht besteed aan de pogingen die Stadhouder Graaf Willem Lodewijk (een neef van Prins Maurits) heeft gedaan om de stad Groningen weer in Republikeinse handen te krijgen. Dit resulteerde in de zogenaamde Schansenkrijg, waardoor uiteindelijk Groningen van zijn aan- en afvoerwegen werd afgesneden. De stad capituleerde in 1594, de Reductie van Groningen.

Tijdens de genoemde Slag zijn er mogelijk vele gesneuvelden en objecten in het slagveld achtergebleven. Daarvan is helaas niet veel terug te vinden. Dhr. E.Taayke, beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis, vertelde dat daar vondsten van de drie Noordelijk provincies worden bewaard, gedocumenteerd en voor studie beschikbaar zijn. Ook kunnen voorwerpen in bruikleen gegeven worden, bijvoorbeeld voor tentoonstellingen. Dit betreft een grote verscheidenheid aan opgegraven objecten vanaf de ijstijden tot heden: van vuurstenen en benen werktuigen tot kogels, veel scherven van aardewerk en dergelijke. Een echte bijzonderheid is een vrijwel compleet menselijk skelet. Hij liet onder ander de lange rijen kasten met zulke voorwerpen zien. Geïnteresseerden kunnen na afspraak het depot ook zelf bezoeken; binnenkort in een heuse publieksruimte. (www.nadnuis.nl) Al met al voor de vele aanwezigen een bijzonder leerzame avond over een stuk historische geschiedenis over de eigen omgeving.